Disclaimer

  1. Gebruik van de Website

1.1. Green Stays (hierna “wij”, “ons” of “Green Stays”) biedt deze website aan onder voorbehoud van uw acceptatie van deze Disclaimer. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Disclaimer.

  1. Geen Garantie

2.1. De informatie op onze website wordt verstrekt “zoals deze is.” Wij geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

  1. Beperking van Aansprakelijkheid

3.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens of winst, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  1. Externe Links

4.1. Onze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik ervan.

  1. Wijzigingen in de Disclaimer

5.1. Wij kunnen deze Disclaimer van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. De bijgewerkte versie van deze Disclaimer zal op onze website worden gepubliceerd, en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan de Disclaimer vermeld.

  1. Contact opnemen met Green Stays

6.1. Als u vragen heeft over deze Disclaimer of onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen via Info@greenstays.eu.

Join the movement Let your guests plant trees! Mail us