Privacy Policy

 1. Inleiding

1.1. Green Stays (hierna “wij”, “ons” of “Green Stays”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten en onze website, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 1. Gegevens die we verzamelen

2.1. Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en onze website, kunnen we de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen:

 1. Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens of andere betaalinformatie.
 3. Gegevens over uw boekingen en verblijf, inclusief reisgegevens, boekingsinformatie en voorkeuren.
 4. Communicatiegegevens, zoals correspondentie met ons via e-mail of telefoon.
 5. Gebruiksgegevens, waaronder informatie over uw interacties met onze website, zoals de bezochte pagina’s, de duur van uw bezoeken en andere websiteactiviteit.
 6. Gegevens over uw locatie, indien u ervoor kiest om deze met ons te delen.
 1. Hoe we uw gegevens gebruiken

3.1. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het verwerken van uw boekingen en het leveren van onze diensten.
 2. Het beheren van uw account en het verstrekken van klantenondersteuning.
 3. Het communiceren met u over uw boekingen en onze diensten.
 4. Het verbeteren van onze website en diensten door het analyseren van gebruiksgegevens en het meten van de prestaties.
 5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze wettelijke rechten.
 6. Het verzenden van promotionele aanbiedingen en nieuwsbrieven, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 1. Delen van uw gegevens

4.1. Wij delen uw persoonlijke gegevens met derden in de volgende gevallen:

 1. Met leveranciers en partners die betrokken zijn bij het verlenen van onze diensten, zoals accommodatieproviders en betalingsverwerkers.
 2. Met overheidsinstanties en autoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.
 3. Met derden die ons helpen bij het verbeteren van onze website en diensten, zoals analytics- en marketingpartners.
 4. Met uw toestemming, indien vereist door de wet.
 1. Gegevensbeveiliging

5.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging.

 1. Uw rechten

6.1. U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

 1. Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
 2. Uw persoonlijke gegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 3. Uw persoonlijke gegevens te laten wissen, onder bepaalde omstandigheden.
 4. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 5. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, indien van toepassing.

6.2. Als u vragen heeft over uw rechten of deze wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via Info@greenstays.eu.

 1. Bewaring van gegevens

7.1. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

8.1. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. De bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring zal op onze website worden gepubliceerd, en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan de verklaring vermeld.

 1. Contact opnemen met Green Stays

9.1. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via Info@greenstays.eu.

Join the movement Let your guests plant trees! Mail us